De term sheet

Wat leg je vast als investeerder? Waarin vertrouw je de ondernemer(s) en welke aspecten leg je toch nog even definitief vast in een contract? Voor elke investeerder is dit het spanningsveld tussen risico lopen (mede-ondernemer) en zekerheid zoeken (de belegger).

Ik investeerde een keer in een jong bedrijf samen met een provinciaal ontwikkelingsbedrijf. Beide namen wij 20% van de aandelen en beiden investeerden wij ongeveer 100.000 euro.

Een gelijke positie dus.

Tot de term sheets kwamen. Ik had slechts twee punten welke ik wilde vastleggen: de management fee en het bedrag waarboven mijn toestemming nodig zou zijn om uit te geven.

Mijn term sheet kon op een half A4. Het provinciaals ontwikkelingsbedrijf kwam met een term sheet van 64 pagina’s. Elk denkbaar risico was afgedekt. De ondernemer in kwestie kwam aan een dubbele halsband te liggen en had de toestemming nodig van de investeringsmanager voor elke uitgave welke hij wilde doen. Nogal een groot verschil dus.

Vijf jaar later bleek dat de onderneming toch niet het succes was geworden waarop de ondernemer en zijn investeerder hadden gehoopt. Het bedrijf bestond en de ondernemer had een (mager) inkomen, maar verdere groei bleek er niet in te zitten. Het geld was op en zowel het ontwikkelingsbedrijf als ik besloten uit te stappen en de aandelen voor 1 euro te verkopen aan de ondernemer.

Een gelijke start en een gelijk einde. Maakten de 63,5 pagina’s verschil in omvang van de beide term sheets nu een verschil in deze case?  Ik denk het niet. Hoe goed je alle risico’s ook wil vastleggen, de praktijk blijkt toch altijd anders te verlopen.

Inmiddels is onze term sheet ook gegroeid. Niet alle pagina’s van het ontwikkelingsbedrijf bleken slecht te zijn en mijn ervaring met vele investeringen lieten ook mij meer zaken vastleggen in het begin.

Maar nog steeds moet elke investeerder begrijpen dat investeren ondernemen betekent en dus risico lopen. Het gaat om de mix tussen vertrouwen en vastleggen. Meer dan twee pagina’s zouden daarvoor niet nodig moeten zijn.

 Auteur: Bernd Mintjes

One Response to De term sheet

  1. 63 pagina’s is zeker veel te lang. 2 a 3 pagina’s is max, zeker early stage bij incubation of seed. Gebrek aan goede legal templates voor funding van startups in NL heeft er toe geleid dat wij bezig zijn met de ontwikkeling daarvan, samen met startups, angels en VC’s. Meer info? Mail naar dirks@certalegal.nl, of @dave_dirks

    Dave Dirks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

IpTTOi

Please type the text above:

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>